JR Boone | Shugi

Het coaten van granulaten is een specialistisch proces waarvoor ook weer speciale mengers ontwikkeld zijn zodat in het proces ook vloeistoffen op een efficiënte wijze kunnen worden geïncorporeerd.

De keuze voor de meest geschikte techniek voor het coaten van granulaten hangt voornamelijk af van de hoeveelheid wrijfkracht die door een menger op het product uitgeoefend zal kunnen worden. Te veel wrijfkracht veroorzaakt een afbraak van net granulaat en daarmee een toename van de hoeveelheid fijne deeltjes in het eind product.

Voor het op continue wijze coaten van granulaten hebben we twee mogelijke proces routes ter beschikking en wel onze roterende drum menger van de firma JR Boone als ook onze Continue wervelbed droger van de firma Hossokawa Shugi.

Beide routes bieden de mogelijkheid om granulaten op een voorzichtige manier met een vloeistof of smelt te bewerken ter vorming van en coating laagje om de individuele granulaten.
Coaten wordt vaak gebruikt om het oppervlakte tegen slijtage te beschermen of om de stroomkarakteristieken van een product te verbeteren.

Het kan echter ook bedoeld zijn om een smaak of geur te maskeren of om het product te beschermen tegen licht, lucht of vocht. Andere redenen kunnen zijn het vertragen van de oplossing van de kern van het materiaal, het systematisch vrijlaten van actieve ingrediënten of om de visuele aantrekkelijkheid van een product te vergroten.

Wij bieden de mogelijkheid voor het op continue wijze coaten van granulaten op onze roterende trommel menger (JR Boone) en in onze continue wervelbed droger van Hossokawa Shugi.

Download de printversie van al onze mogelijkheden op het gebied van granulaten bewerken of lees verder voor meer informatie.

 

 

 

 

 

 

JR Boone | Shugi

Custom Powders beschikt over en tweetal technieken waarmee we granulaten op een continue manier kunnen coaten. De keuze voor een bepaalde coating techniek is sterk afhankelijk van hoe effectief de coating of de verspreiding van de vloeistof moet zijn als ook van de te bewerken hoeveelheden, de benodigde temperatuur, de hoeveelheid toe te voegen vloeistof en de specifieke karakteristieken van het granulaat. (Zie ook batch coating van granulaten)

De continue coating van granulaten is mogelijk in onze roterende trommel menger van de firma JR Boone. Zoals de naam al suggereert gaat het hier om een een menger in de vorm van een trommel waarin het product op een snelle en zachtzinnige manier door en over elkaar wordt gedraaid. Dit apparaat is speciaal ontwikkeld om met een minimale toevoer van energie (Wrijfkracht) vloeistof aan ene product toe te voegen en te vermengen. Onze trommel menger is zodanig opgezet dat er op continue basis geopereerd kan worden.

De voorzichtige manier van mengen maakt deze menger zeer geschikt voor het coaten van granulaten. De granulaten worden in de menger gevoerd en daar wordt dan de vloeistof er op gesproeid zodat er een effectieve verdeling van de vloeistof over het granulaat kan plaatsvinden.

Daarnaast bieden we de mogelijkheid om granulaten op een continue wijze te coaten in onze wervelbed droger van de firma Hossokawa Shugi. Het gaat hier om een continu wervelbed droger waarin de granulaten met behulp van bewegende lucht door het bed worden gevoerd en waar dan gedurende deze gang door de machine een vloeistof over de granulaten kan worden verneveld om zo de granulaten van een coating laag te voorzien. Voordeel hierbij is dat de coating laag indien gewenst tegelijkertijd kan worden aangebracht en naar wens kan worden gedroogd/gekoeld.

Bent u geïnteresseerd in het coaten van granulaten op continue wijze? Klik dan hier om contact met ons op te nemen.

Terug naar boven >>