Voor wie doen we het

Custom Powders is vast besloten de meest omvangrijke en veelzijdige poederbewerking faciliteiten van Europa te bieden. We bewerken dan ook een grote verscheidenheid aan producten voor een heel brede range aan afnemers vanuit de verschillende industrieën. Naast producten voor de chemische- en voedingsmiddelen additieven industrie bewerken we ook producten voor de persoonlijke verzorgingsindustrie, de cosmetische industrie, de plastic additieven industrie de wasmiddelen industrie, de diervoedingsindustrie en de farmaceutische industrie. Ieder product dat ons aangeboden wordt beoordelen we op individuele basis om te bepalen of we het kunnen/willen behandelen. We bewerken over het algemeen geen farmaceutische Voor wieactieve werkstoffen (behalve voor dier gezondheid producten), geen toxische producten,
geen onkruidverdelgers, geen insecticiden, geen pigmenten, geen kleurstoffen
en geen kankerverwekkende producten.

Custom Powders streeft ernaar om in samenwerking met haar klanten onze
processen, standaarden en werkwijzen permanent verder te ontwikkelen
zodat deze altijd voldoen aan de nieuwste stand der techniek.

Download de printversie of lees verder voor meer informatie.

 

 

 

 

 

Voor wie doen we het

Custom Powders bewerkt al meer dan 25 jaar poeders voor een brede range aan klanten binnen voornamelijk de voedingsmiddelen- en chemische industrie.
Eetbare producten voor mens en dier nemen al sinds jaar en dag meer dan de helft van onze omzet voor hun rekening. Al die tijd hebben we voortdurend gewerkt aan een verdere ontwikkeling en verbetering van onze kwaliteitsstandaarden en in samenwerking met onze klanten aan het moderniseren van onze fabriek en procesruimten. Door gebruik te maken van een HACCP beheerssysteem laten we zien dat we geen risico’s tolereren en dat we er alles aan doen om met behulp van goede ontwerpen, proces bescherming en training eventuele risico’s tot een absoluut minimum te beperken.

We hebben over de jaren heen meer dan 400 verschillende soorten chemicaliën en polymeren bewerkt en daardoor een schat aan ervaring opgebouwd. Samen met onze klanten, die hun eigen specifieke productkennis meebrengen, bouwen we aan een sterk en op vertrouwen gebaseerde samenwerking.

Daar we producten verwerken voor verschillende soorten industrieën met zeer veel soorten producten is contaminatie een onderwerp waar we veel aandacht aan besteden. Om contaminatie problemen te voorkomen en de veiligheid binnen onze fabriek en de gezondheid van onze medewerkers te waarborgen bewerken we een aantal producten niet binnen onze fabrieken. Op enkele uitzonderingen na bewerken we geen sterk doordingende geur- of kleurstoffen, geen ST3 explosierisico’s, geen farmaceutische actieve bestanddelen en geen hoog toxische stoffen.

Custom Powders is vast besloten om binnen Europa de belangrijkste aanbieder met het meest brede en veelzijdige assortiment aan poederverwerking faciliteiten te worden. We streven dan ook naar een continue verbetering en uitbreiding van ons dienstenassortiment en investeren daarin veel tijd, geld en energie.

Ons onderscheidend vermogen zit hem daarin dat we door de jaren heen een schat aan kennis en ervaring hebben opgebouwd over de meest uiteenlopen soorten producten en over een heel brede range aan processen. Op basis van deze kennis en ervaring zijn we in staat om op flexibele wijze processen aan te passen en in te richten naar de specifieke wensen/behoeften van onze klanten. In nauwe samenwerking met onze klanten wordt het proces dan zo ingericht dat aan alle wensen wordt voldaan om een kwalitatief hoogwaardig product tegen een zo gunstig mogelijke prijs te bewerken. Het allerbelangrijkste aspect is echter dat onze medewerkers tot in hun tenen gemotiveerd zijn om alleen genoegen nemen met de allerhoogste kwaliteit.

Onze referenties

Custom Powders biedt verwerkingsfaciliteiten die worden gebruikt door een grote verscheidenheid van eindgebruikers. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van toepassingen en tevreden klanten voor zowel de voedingsmiddelen als ook de chemische industrie.

Voedingsmiddelen:

Chemicaliën en Polymeren:

Terug naar boven >>