Korte campagnes

Veel van onze klanten komen regelmatig - drie tot zes keer per jaar - bij ons terug met een of twee wagenladingen materiaal die verwerkt moeten worden. Bij dit soort korte campagnes zien we vaak dat de tijd voor het opzetten en schoonmaken van de gebruikte apparatuur zeker zo lang is als de eigenlijke verwerkingstijd. U als klant moet er voor 100% op kunnen vertrouwen dat de apparatuur die voor uw product gebruikt volledig schoon is en dat er niet de geringste kans op vervuiling van uw product bestaat. Op dit gebied moeten wij dan ook volledig betrouwbaar zijn en daarom is een volledige en grondige schoonmaak vereist na ieder product weer. De gebruikte apparatuur wordt volledig uit elkaar gehaald en ieder onderdeel op zich wordt grondig gereinigd en gecheckt.

Aan de hand van uw schriftelijke specificaties nemen wij u werk aan en geven aan onze operators de opdracht de apparatuur specifiek voor uw product op te bouwen. De gehele opbouwprocedure wordt schriftelijk vast gelegd en door een onafhankelijke collega gecheckt zodat we zonder storingen/problemen kunnen opstarten.
Meteen na de start van de productie wordt na korte tijdsintervallen gecheckt of de vereiste kwaliteit en de afgesproken specificaties bereikt worden. Daarna vinden op vaste tijdstippen onafhankelijke kwaliteit controles plaats. In deze fase wordt het proces nauwkeurig in de gaten gehouden om zo de doorzet zo hoog mogelijk te houden en zo kosten effectief mogelijk te werken.

Aan het einde van iedere campagne worden de aantekeningen gearchiveerd zodat we daar voor de volgende campagne weer op terug kunnen vallen. De genomen monsters worden een jaar bewaard en de overige monsters en afval worden aan u terug gestuurd zodat u deze kunt laten afvoeren. Aan de hand van een overzicht van ingekomen materiaal en materiaal verlies + afval + geproduceerd product wordt gekeken of de balans in orde is. Hiermee kunnen wij u garanderen dat het verlies aan materiaal in ieder geval lager is dan wat wij van te voren voor u hebben geschat.

Daarna beginnen we opnieuw aan en volledige reiniging van de gebruikte ruimte en apparatuur. De apparatuur wordt weer volledig uit elkaar gehaald en al de delen worden weer grondig gereinigd en nagekeken. Zoveel mogelijk droog product wordt op deze manier verzameld voordat we over gaan naar het nat reinigen van de apparatuur met behulp van hoge drukreinigers (heet water of damp). Vanuit milieuoogpunt (ISO 14001) wordt de benodigde hoeveelheid water zo veel mogelijk beperkt zonder concessies te doen aan de beoogde reinheid van de apparatuur.

Het waswater wordt afgevoerd op een manier zoals van te voren met de klant overeengekomen.